Gizlilik Politikası

10. Gizlilik Politikası

Arcus Ltd..Şti kullanıcıya ait bilgilerin gizliliğine önem verir. ‘Gizlilik Politikası' Arcus Ltd.Şti'nin kullanıcılardan aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğini ortaya koyar. Aşağıda belirtilen gizlilik politikası kurallarının dikkatlice okunması kullanıcının kişisel bilgilerinin güvenliği ve hizmetten daha iyi yararlanması bakımından önemlidir.

 • Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği
  a) Arcus Ltd.Şti elde ettiği bilgiyi iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
  b) Arcus Ltd.Şti bilgiyi sadece bu sözleşmede belirtilen amaçlar için toplar ve kullanır.
  c) Arcus Ltd.Şti sadece hizmet amacına ve kapsamına uygun bilgileri toplar.
  d) Arcus Ltd.Şti kullanıcı bilgilerinin doğru ve güncel tutulması için gerekli tüm tedbirleri alabilir.
  e) Arcus Ltd.Şti veri sahiplerinin kayıtlara erişimi, kayıtları güncellemesi veya verilere ulaşımının engellenmesi için gerekli tüm önlemleri alabilir.
  f) Arcus Ltd.Şti kullanıcının özel tercihlerine ilişkin bilgileri kullanıcıya sunulan hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla ve bu hizmetlerle ilgili olduğu ölçüde ve sürede elinde tutacaktır.
  g) Arcus Ltd.Şti sadece aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kullanıcılara ait bilgileri işleme tabi tutma hakkına sahiptir.
  • Kullanıcıları bilgilendirmek kaydıyla ve kullanıcıların açıkça onay verdiği durumlarda,
  • Kullanıcı taleplerini gerçekleştirebilmek için, verilen bilgilerin işlenmesinin gerektiği durumlarda
  • İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda
  • Kamu yararının gerektirdiği hallerde veya işlemin resmi makamlar tarafından istenmesi durumunda,
  • Veriyi işlemeye Arcus Ltd.Şti'nin kanunen yetkili olduğu durumlarda
    
 • Hassas Bilgiler
  Arcus Ltd.Şti kullanıcıların ırklarına ve etnik kökenine, politik fikirlerine, dini ve felsefi inançlarına, sağlıklarına ve cinsel tercihlerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde kayıtlarında bulundurmaz ve işleme tabi tutmaz.
   

Yukarıda belirtilen içerikteki bilgilerin Arcus Ltd .Şti'nin bilgisi dışında sisteme yüklenmesi durumunda, söz konusu içerikle ilgili tüm sorumluluk hesap sahibine aittir. Arcus Ltd.Şti, kullanıcıların bu gibi eylemlerinin tespiti halinde ilgili bilgileri silme ve/veya kullanıcı hesaplarını kapatarak hizmetten faydalanılmasını engellemeye yönelik tedbirler alma hakkına sahiptir.

 • Çerezlerin Kullanımı

  Arcus Ltd.Şti kullanıcıların bilgisayarlarına belirli durumlarda çerez (cookie) yerleştirebilir. Çerezler arcusstore.com  sitesinden kullanıcı bilgisayarlarına gönderilen ve kullanıcılara özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Arcus Ltd.Şti aşağıda belirtilen durumlarda kullanım kolaylığı ve ek güvenlik amacıyla çerezleri kullanım hakkını saklı tutar. Arcus Ltd.Şti çerezleri kullanıcılara ait kişisel bilgileri ortaya çıkarmak için kullanmaz. Çerez kullanımını engellemek isteyen kullanıcı web tarayıcısının ayarlar bölümünden bu engellemeyi gerçekleştirebilir.
  • Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapması gereken bölümlere kolay ve hızlı erişimini sağlanması amacı ile,
  • Hizmete ilişkin kullanıcı tercihlerinin kayıtlı tutularak kullanıcıların gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile,
  • Çevrimiçi ve özelleştirilmiş içerikli bölümlerde özel bilgilerin nasıl görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile,
  • arcusstore.com sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi amacı ile,
  • Çevirimiçi güvenlik önlemleri amacı ile

   Bilgi Güvenliği

  Arcus Ltd.Şti kullanıcı tarafından sisteme girilen bilgilerin güvenliğine önem verir ve bu amaçla aşağıdaki tedbirleri alır.
   

  • Arcus Ltd.Şti kullanıcı tarafından arcusstore.com  sitesine girilen bilgilerin güvenliği için gerekli her türlü fiziksel, elektronik ve yasal önlemleri alır.
  • Arcus Ltd.Şti kullanıcı tarafından sisteme girilen (kredi kartı bilgileri vb) önemli bilgileri Güvenlik Soket Katmanı teknolojisi (SSL) ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplar. Bu şekilde sisteme girilen bilgilerin internet üzerinden kötü niyetli kişilerce kullanılma ihtimali en düşük seviyeye indirgenmiş olur.
  • Arcus Ltd.Şti kullanıcılara ait kredi kartı bilgilerini, kredi kartı ile bedel tahsilatı gerçekleştirildikten sonra siler. İşlemler esnasında kredi kartı numarası, bankanın POS sistemine gönderilerek bedel tahsilâtı için kullanılır.
  • Arcus Ltd.Şti kullanıcıdan aldığı bilgilere, sadece hizmet amacına yönelik olarak ve ilgili personel tarafından erişilebilmesini sağlar.